Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im.Wincentego Witosa w Bujnach

Kolorowy pasek

Cele i Zadania Szkoły

    


             CELE   I   ZADANIA    SZKOŁY

1.   Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września  

      1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach

      wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości - po zdaniu egzaminu maturalnego, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje w zawodzie - po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje w zawodzie;
 2. umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;
 3. umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez uczestnictwo:
  1. w konkursach i olimpiadach,
  2. w kołach zainteresowań,
  3. w sekcjach sportowych,
  4. w zawodach sportowych,
  5. w zajęciach artystycznych,
  6. w pracach i działaniach na rzecz Szkoły i środowiska;
 4. przygotowuje do egzaminu zewnętrznego: maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje w zawodzie;
 5. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wybranie zawodu;
 6. kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów poprzez:
  1. ścisłą współpracę z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów,
  2. realizację celów wychowawczych w działalności lekcyjnej i pozalekcyjnej,
  3. kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych,
  4. przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich;
 7. dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia, jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania;
 8. kształtuje u uczniów umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym i przygotowuje do pracy w warunkach współczesnego świata;
 9. umożliwia uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy przez:
  1. wspieranie zadań wychowawczych rodziców,
  2. pomoc uczniom w realizacji wszystkich aspektów tego zadania, stosownie do wieku i poziomu rozwojowego.
 10. sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości i Szkoły;
 11. prowadzi profilaktykę w zakresie różnego rodzaju uzależnień zdrowia fizycznego i psychicznego oraz patologii społecznej;
 12. zapewnia uczniom dostęp do Internetu z zainstalowanym i aktualizowanym oprogramowaniem, zabezpieczającym przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla uczniów;
 13. upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;
 14. tworzy warunki (fizyczne i społeczne) sprzyjające ochronie czterech wymiarów zdrowia: fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego;
 15. umożliwia aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia;
 16. umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez:
  1.  organizację i udział w uroczystościach z okazji świąt i rocznic narodowych,
  2.  organizację i udział w uroczystościach szkolnych związanych z obchodami Dnia Patrona Szkoły,
  3.  kształtowanie postaw patriotycznych w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  4. organizację i możliwość wyboru uczestniczenia w lekcjach religii lub etyki, z jednoczesnym kształtowaniem postaw tolerancji;
 17. organizuje, w ramach planu zajęć dydaktycznych, naukę religii lub etyki dla uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 18. udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu rozpoznania i zaspokojenia indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 19. nawiązuje współpracę z uczelniami wyższymi, w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego.

§ 11.

Dodatkowo technikum realizuje cele i zadania poprzez:

 1. zajęcia z przedmiotów zawodowych, prowadzone w pracowniach przedmiotowych,
 2. kształcenie praktyczne, prowadzone w Warsztatach Szkolnych,
 3. praktyki zawodowe.

§ 12.

Dodatkowo liceum realizuje cele i zadania poprzez:

 1. zajęcia prowadzone przez czynnych zawodowo pracowników policji, straży pożarnej i wojska,
 2. wycieczki do instytucji resortowych, muzeów i szkół partnerskich,
 3. uczestnictwo w płatnym obozie sportowo - szkoleniowym.

Metadane

Źródło informacji:Barbara Bartosik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Barbara Bartosik
Data wprowadzenia:2008-04-07 11:03:21
Opublikował:Barbara Bartosik
Data publikacji:2008-04-07 11:38:36
Ostatnia zmiana:2018-04-19 10:36:54
Ilość wyświetleń:2638
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach
Bujny ul.Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysztoporska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij